"Aah disse minder" 

Skrevet af Viktor Wallhegn, malermester. (1883-1964) (medstifter af Naverklubben i Helsingør) tilegnede sangen til Naverhulen i Helsingør - der stadigt får royalitys for sangen.

Naverhulen 1962 - 1964

Se billeder fra før

Klub For Berejste Håndværkere i Helsingør, Danmark (KFBH)

 

Tidligere formand - Ebbe Gyrming:

Jeg er som tidligere formand blevet bedt om at præsentere KFBH. 

Jeg vil gøre det ved et blik i bakspejlet (den historiske dimension).
En kort præsentation af vores mødested "Navergården". Et blik på nutiden.

 

Den historiske dimension 
Klubben er stiftet i 1919. Første verdenskrig var færdig og mange håndværkere
vendte hjem efter at have arbejdet i fremmede lande. Mest sydpå. 16 af dem
samledes på "Hotel Du Nord" i Helsingør. De blev enige om at der skulle være
et mødested for berejste håndværkere og stiftede klubben.

 

Klubbens formål var (og er stadigt) at samle herværende berejste håndværkere,
for ved hyggeligt samvær, at genopfriske minderne fra deres rejsetid i det fremmede.

For at kunne blive optaget skal man kunne fremvise et svendebrev, og kunne
bevise at man har arbejdet mindst 1 år syd for grænsen. 
Enhver uberygtet håndværker kan optages.

Da der i Danmark er ret få, der går på landevejen (tager på valsen)
blev det besluttet, at det at have arbejdet i udlandet gav ret til optagelse i klubben.
Klubben har i øjeblikket ca. 150 medlemmer.

 

I dag har vi ca. 5 medlemmer med rejsetid på landevejen  (3 år oh 1 dag) og ret til
at bære
kluften (det sorte fløjlstøj). Nav er forkortelse af "skandinav"
og betegner en rejsende håndværkssvend fra Skandinavien.
Det tilsvarende tyske udtryk er 
wander-gesell.

 

I mange år var mødestedet og rammen om klubbens aktiviteter forskellige hoteller,
men i 1945 fik klubben foden under eget bord.

 

"Navergård" med mødestedet "Hulen" 
I 1945 havde medlemmerne fået kik på en gammel håndværkergård midt
i den gamle historiske bydel. Skråt overfor den nuværende domkirke "Sankt Olai".
Adressen er Sankt Annagade 21, DK-3000 Helsingør, Danmark.

 

Købesummen var en stor mundfuld for medlemmerne, men pengene blev alligevel
skaffet på 20 minutter på en ekstraordinær generalforsamling. Det viste viljen til
at få sine egne lokaler. Det var en tidligere
kleinsmedie med 3 lejligheder i forhus
og sidehus og en smedje i baggården. Svendene smøgede ærmerne op.
Og hver søndag arbejdede de på at indrette ejendommen til foreningens aktiviteter.
Alle svendene udførte et prægtigt stykke gratis arbejde og sidst på året 1945 blev
 "Navergården" og "Hulen" indviet. I de seneste år har vi restaureret "Navergården"
og den fremstår meget smukt i middelalderlig bygningsstil. I forhuset er der
bestyrelseslokale "Tingstuen", et arkivrum og en moderne lejlighed, 
som bebos af et af medlemmerne.

 

I den gamle kleinsmedie er der indrettet "Hulen". Det siges at være en af de
flotteste naverhuler i Europa. Formandens råd i denne sag er: "Kom selv en tur til Helsingør og se!"

Hulen er indrettet som møde- og festlokale. Hulen og vores Humpel (bar) har åbent
stort set hver eneste dag året rundt som værested for medlemmerne.

 

Hulen har åbent mellem kl. 10.00 - 15.00. Og her mødes medlemmerne til en hyggesnak
over en "
boteille". Det styres på værdig vis af vores "Humpelmester".

Vi har endvidere en række arrangementer på årsbasis.


Det vigtigste arrangement er "Mortensaften" med andesteg.
 Nogle arrangementer er kun for medlemmer. Andre med ledsager (konen -
svendinden).

4 gange om året, på hulemøder, kan nye svende optages ved en særlig ceremoni.
Normalt bliver man opfordret af et medlem til at søge medlemskab.

Hulen er fyldt med spændende ting, bragt hjem fra fremmede lande.
De kaldes "
skramleri" og varetages af vores "skramleriforvalter".

På årsplan har vi besøg af mange foreninger, der besøger Naverhulen og får en orientering om Naverbevægelsen og Naverhulen.

 

De vigtigste ting i Hulen er:
Laden til opbevaring af værdifulde ting og vores ceremonier.
Bomærket som identificerer klubben.
Ceremonistaven, som skal respekteres ved ceremonier.
Den bæres af ceremonimesteren (normalt formanden).

 

Nutiden

Vi har en velfungerende klub med mange gode medlemmer og mange gode aktiviteter. 
Ca. 1/3 af medlemmerne har deres ugentlige gang i "Hulen". Yderligere 1/3
bakker op om særlige arrangementer og fester og 1/3 må betegnes som "passive".

Vi har en acceptabel økonomi i klubben og i ejendommen "Navergården". 
Men en ejendom fra 1647 trænger til stadighed til vedligeholdelse. 
Det er dyrt at eje en historisk bygning.

 

Alle vil gerne se og besøge bygningen.
Derfor har vi et mindre gebyr ved besøg.