Besøg i Naverhulen

Medlemmerne af Naverklubben i Helsingør er meget stolte af vores gamle, restaurerede håndværkergård fra 1647 (året før kong Christian IV døde!).

Læs nærmere om denne under punktet: ”Om os”.

På alle hverdage i tidsrummet 11-16, modtager vi gerne besøg af grupper på 20- 45 personer. Undtagelsesvis kan der dog aftales besøg om aftenen samt på lørdage, søn- og helligdage. Dette kan dog kun ske i helt specielle tilfælde.

Besøg tilstæbes at begynde kl. 11.00, medmindre andet er aftalt.

Besøg skal altid være aftalt i forvejen med vores Besøgsansvarlige.

Send venligst en E-mail til: sgj1@outlook.dk , med hvilken dato, hvor mange og hvad i ønsker på dagen. Så modtager i en ordrebekræftelse retur, såfremt det er mugligt.

Et besøg varer ca. 2-4 timer, alt efter hvad selskabet ønsker at indtage ved besøget.

Evt. spisning skal være aftalt forud med Besøgsansvarlige, som gerne oplyser om muligheder og priser. Det er også muligt at bestille Smørrebrød - kaffe/the/friskbagt Winerbrød.

En repræsentant for Naverhulen vil fortælle om Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag.

Endvidere vil Naverklubbens historie vil blive fortalt, ligesom en del af Naverhulens rariteter vil blive præsenteret.

Dette vil foregå med ”gemytlichkeit” (humoristisk) og med ”Naverspind” (små anekdoter).

Det er muligt at købe drikkevarer ved aftalte besøg.

Besøgsafgiften ved besøg i hverdage, med eller uden spisning, er kr. 60,00. pr. person. Ved besøg aften og weekender er prisen kr. 100,- pr. person. Beløbet går til rengøring og vedligeholdelse af den gamle håndværkergård.

Ved mindre end 20 deltagere på dagen, betales der for 20 deltagere + et tillæg på kr. 300.-

Alle aftaler bekræftes skriftligt af Besøgsansvarlige, og helst på Internet hvorfor E-mail er nødvendig ved aftaler.


Er det faktiske deltagerantal på under 15 deltagere, forbeholder Naverhulen sig ret til at aflyse.


 

Henvendelser, om besøg i Hulen, rettes til : Stefan Guldager