Besøg i Naverhulen

Medlemmerne af Naverklubben i Helsingør er meget stolte af vores gamle, restaurerede håndværkergård fra 1647 (året før kong Christian IV døde!).

Læs nærmere om denne under punktet: ”Om os”.

På alle hverdage i tidsrummet 11-16, modtager vi gerne besøg af grupper på 20- 45 personer. Undtagelsesvis kan der dog aftales besøg om aftenen samt på lørdage, søn- og helligdage. Dette kan dog kun ske i helt specielle tilfælde.

Besøg skal altid være aftalt i forvejen med vores Besøgsansvarlige.

Send venligst en E-mail til: Torsten-agger@stofanet.dk døgnet rundt, hvilket er at foretrække.

Et besøg aftales til at vare ca. 1-1,5 time. Ved spisning ca. 1 time mere.

Evt. spisning skal være aftalt forud med Besøgsansvarlige, som gerne oplyser om muligheder og priser. Det er også muligt at købe kaffe.

En repræsentant for Naverhulen vil fortælle om Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag.

Endvidere vil Naverklubbens historie vil blive fortalt, ligesom en del af Naverhulens rariteter vil blive præsenteret.

Dette vil foregå med ”gemytlichkeit” (humoristisk) og med ”Naverspind” (små anekdoter).

Det er muligt at købe drikkevarer ved aftalte besøg.

Besøgsafgiften ved besøg, med eller uden spisning, er kr. 30,00. Beløbet går til rengøring og vedligeholdelse af den gamle håndværkergård.

Ved mindre end 20 deltagere betales kr. 600,00

Besøgsafgiften uden for denne tid er kr. 75,00. Ved mindre end 20 deltagere betales kr. 1500,00

Alle aftaler bekræftes skriftligt af Besøgsansvarlige, og helst på Internet hvorfor E-mail er nødvendig ved aftaler.


Er det faktiske deltagerantal på under 15 deltagere, forbeholder Naverhulen sig ret til at aflyse.


 

Henvendelser, om besøg i Hulen, rettes til : Torsten Agger

Bestil besøg her